Aan de lichtmetaalbouw worden steeds hogere kwaliteitseisen gesteld. Daarnaast zijn een snelle verwerking en veiligheid van het eerste tot het laatste montagepunt vanuit economisch perspectief steeds belangrijker. Bevestigingselementen moeten gedurende de totale levensduur van een gebouw hun functionaliteit behouden. Ook esthetische aspecten staan bij de realisatie van creatieve vormgevingsconcepten steeds meer centraal.