Kwaliteit & certificering

Kwaliteits-, milieu en veiligheidsbeleid

Het is de gezamelijke verantwoordelijkheid van SFS om te voldoen aan de vereisten voor onze producten en diensten en om te voldoen aan de vereisten met betrekking tot gezondheid, veiligheid en milieubescherming op het werk.

Kwaliteit: producten en services

Door de vereiste kwaliteit producten en systemen te leveren, staat SFS bekend als een betrouwbare leverancier en prettige partner. Wij streven naar een "zero defect" doel voor al onze processen, producten en diensten. Iedere medewerker is gekwalificeerd om ervoor te zorgen dat de gespecificeerde processen en vereisten voldoen aan de toepasselijke normen.

SFS evalueert de prestaties van de processen met behulp van de juist indicatoren en relevante meetbare doelstellingen. Wij analyseren systematisch de oorzaken van storingen en lossen deze effectief en duurzaam op. Om verspilling te voorkomen, streeft SFS naar lean processen.
Wij streven naar continue verbetering!

Milieu: milieubescherming en duurzaamheid

Bij SFS ambiëren we een een duurzame bedrijfsvoering, om het milieu te beschermen en om onze milieuprestaties continu te verbeteren. We gebruiken energie en andere middelen zorgvuldig en efficiënt om onnodige vervuiling van het milieu te verminderen of te voorkomen. We zorgen voor bewustwording bij onze medewerkers zodat ze hun verantwoordelijkheid voor het milieu kunnen vervullen.

Veiligheid: gezondheid en veiligheid op het werk

Door een veilige en ergonomische werkomgeving te bieden aan onze medewerkers, beschermt SFS (de gezondheid van) haar medewerkers. We stellen passende veiligheidsmaatregelen vast en beoordelen de mate van blootstelling aan mogelijke gevaren en risico's.

SFS streeft ernaar om ongevallen met werknemers te voorkomen door bewustwording te bevorderen en preventieve programma's uit te voeren.